SivariWeb

Sivariweb on palveluspaikkojen käyttöön tarkoitettu, siviilipalveluksen järjestämistä tukeva sovellus. Sovelluksen käytöstä ja oikeuksista palveluspaikoissa vastaa kunkin palveluspaikan siviilipalveluksen vastuuhenkilö.

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje


Siviilipalvelusvelvollisten matkoja koskeva ohje

Huom. Ohjeessa on vielä muutamassa kohdassa maininta linja-autotariffista tai linja-autotaksasta. Kaikki korvaukset lasketaan kuitenkin liitteen 3 maksutaulukon mukaan.


Tietoa majoituksen järjestämisestä

Tietoa työpalvelusta

Tietosuojaseloste

Lähetä palautetta Sivariwebistä
Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta Sivariwebin toiminnasta sekä kehitysideoita palvelun parantamiseksi. Mikäli tarvitset teknistä tukea Sivariwebin käytössä, ole yhteydessä Siviilipalveluskeskukseen
Kirjoita viestiin yhteystietosi, jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä.
Sulje