SivariWeb

Sivariweb on palveluspaikkojen käyttöön tarkoitettu, siviilipalveluksen järjestämistä tukeva sovellus. Sovelluksen käytöstä ja oikeuksista palveluspaikoissa vastaa kunkin palveluspaikan siviilipalveluksen vastuuhenkilö.


Siviilipalveluksen järjestämistä ja siviilipalvelusvelvollisen matkustamista koskeva ohje, voimassa 1.1.2024 alkaen.

Huom. Ohjeen kohdassa 13.1 on matkoja koskeva korvausvastuutaulukko, johon on virheellisesti merkitty myös toisen sarakkeen vastuut kuuluvaksi Siviilipalveluskeskukselle. Vastuu näistä kohdista on kuitenkin palveluspaikalla (lomamatkat työpalvelun aikana, työmatkat työpalvelun aikana sekä komennusmatka työpalvelun aikana). Lisäksi kilometrikorvaukset oman auton käytöstä ovat nousseet 1.1.2024 alkaen. Uudet korvaukset löytyvät siviilipalveluskeskuksen kotisvivuilta.


Tietoa majoituksen järjestämisestä

Tietoa työpalvelusta

Tietosuojaseloste

Lähetä palautetta Sivariwebistä
Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta Sivariwebin toiminnasta sekä kehitysideoita palvelun parantamiseksi. Mikäli tarvitset teknistä tukea Sivariwebin käytössä, ole yhteydessä Siviilipalveluskeskukseen
Kirjoita viestiin yhteystietosi, jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä.
Sulje